Ini 7 Amalan Untuk Menghapus Dosa Zina

Ini 7 Amalan Untuk Menghapus Dosa Zina

Meskipun telah melakukan dosa zina dan perbuatan tersebut hampir setingkat dengan membunuh manusia, tetap saja kita harus berkeyakinan bahwa Allah akan mengampuni dosa orang yang berbuat zina apabila ia melakukan amalan-amalan dengan sungguh-sungguh yang dapat menghapuskan dosa zinanya.

Berikut ini adalah amalan penghapus dosa zina :

1. Menyesali perbuatannya

Tidak akan terhapus dosa seseirang jika ia tidak mengawalinya dengan penyesalan, rasa sesal yang dirasakan oleh seseirang yang berbuat zina dapat mengembalikannya pada jalan yang benar dan kembali pada Allah SWT.

Menyesali dosa yang pernah dilakukan dapat membersihkan hati dan memantapkan niat jika rasa sesal itu dijadikan awal dan cambuk untuk bertaubat kepada Allah SWT.

2. Taubat nasuha

Jika ingin menghapus dosa apa saja terutama zina maka seseorang haruslah bertaubat dengan sungguh-sungguh atau taubat nasuha.

Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya.

Allah memberikan janji bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang melakukan kesalahan sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT pada surat At Tahrim ayat 8 yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: “Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS At tahrim ayat 8).

3. Shalat taubat
Shalat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri pada Allah SWT dan menghapuskan dosa.

Seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosanya dapat meminta ampunan lewat shalat taubat.

Shalat taubat itu sendiri adalah shalat sunnah yang dikerjakan sebanyak dua hingga enam rakaat pada malam hari selepas shalat isha. Dengan mengerjakan shalat taubat dan tentunya tidak meninggalkan shalat wajib, dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah SWT sebagaimana yang disebutkan dalam Qu’an surat Al baqarah ayat 222:

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS Al Baqarah 222).

4. Perbanyak zikir dan istigfhar

Memperbanyak dzikir dan istigfar pada Allah adalah salah satu amalan untuk menghapuskan dosa-dosa kita.

Kalimat istigfar merupakan kalimat permohonan ampun dari Allah SWT dan dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah SWT.

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT surat Al imran ayat 135 yang artinya:

"Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui." (QS Al imran ayat 135).

5. Melakukan kebaikan pada sesama

Jika seseorang berbuat dosa dan keburukan maka untuk menghapuskannya ia perlu melakukan hal atau kebaikan pada orang atau makhluk lainnya seperti dengan bersedekah, menghapuskan hutang orang lain padanya (baca hutang dalam pandangan islam), memberi makan binatang dan sebagainya seperti yang dikisahkan seorang wanita pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan.

6. Berpuasa

Berpuasa adalah salah satu cara melatih hawa nafsu dan kesabaran kita.

Puasa juga dapat menghapuskan dosa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh terutama jika melakukan puasa sunnah seperti puasa arafah (baca keutamaan puasa arafah) dan asy syura.

7. Memperbanyak membaca Alqur’an

Alqur’an dapat menjernihkan hati dan membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan akan tetapi juga menghapuskan dosa seseorang.

Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits berikut ini:

Bacalah Al Qur`an, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafa`at kepada pembacanya (HR. Muslim).

Demikian amalan-amalan yang dapat dilakukan untuk menghapuskan dosa zina.

Seseorang yang melakukan perbuatan zina tersebut wajib bertaubat dan memohon ampunan pada Allah SWT.

Sumber: Islam Agamaku

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel